Oferta

Pomoc dla rozpoczynających działalność w przygotowaniu odpowiednich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczych.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Bieżące komputerowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje podatkowe
 • przygotowywanie deklaracji podatku dochodowego i podatku VAT

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego
 • przygotowywanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego, podatku VAT

Obsługa kadrowo – płacowa 

 • przygotowywanie umów o pracę, świadectwa pracy, zgłoszeń oraz wyrejestrowań ZUS
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS, kartotek wynagrodzeń pracowniczych oraz raportów RMUA
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników oraz sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40
 • monitorowanie ilości urlopu przysługującego pracownikom, zdolności do pracy oraz terminów kolejnych badań lekarskich, szkoleń BHP

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • opracowanie Polityki rachunkowości i planu kont
 • komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT
 • przygotowywanie innych deklaracji (np. PCC)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym

 

PONADTO:

W każdej chwili możesz sprawdzić stan swoich zobowiązań wobec urzędu skarbowego i ZUS logując się do STREFY KLIENTA

System powiadamiania o zbliżających się terminach:

 • dostarczania dokumentów,
 • płatności składek ZUS,
 • płatności podatku.

Dostępne kanały powiadamiania:

 • sms, email, komunikatory (skype, GG)