ABC Przedsiębiorcy

NIE PŁAĆ GOTÓWKĄ JEŚLI TRANSAKCJA WYNOSI 15.000 ZŁ I WIĘCEJ

Jeżeli wartość transakcji wynosi min. 15000 zł brutto zawsze płać przelewem, w przeciwnym wypadku taki wydatek nie będzie mógł być kosztem podatkowym.

 SPRAWDZAJ KONTO NA BIAŁEJ LIŚCIE

Jeżeli wartość transakcji wynosi min. 15000 zł sprawdź, czy konto, na które chcesz zrobić przelew widnieje na białej liście podatkowej. Jeżeli wysłałeś przelew na niezgłoszone konto, taki wydatek nie będzie mógł być kosztem podatkowym.

 NIEZAPŁACONE FAKTURY W TERMINIE

Gdy nie uregulujesz płatności za fakturę w terminie 90 dni od daty upływu terminu płatności koniecznie poinformuj o tym księgowego. Masz obowiązek dokonania korekty podatku VAT i podatku dochodowego.

 METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP)

Jeżeli faktura ma wartość 15.000 zł i więcej i zawiera choć jedną pozycję z załącznika nr 15 ustawy o VAT- zawsze płać MPP! Jeżeli sprzedajesz usługi lub towary z tego załącznika oznaczaj fakturę MPP!

 USŁUGI GOOGLE, FACEBOOK I INNE

Zanim kupisz reklamę na Fb, google, zdjęcia z zagranicznego portalu, zagraniczną licencję na program itp. koniecznie poinformuj księgowego! Konieczna jest rejestracja do VAT-UE i wykonanie odpowiednich naliczeń podatkowych.

 KASA FISKALNA GDY SPRZEDAJESZ OSOBOM FIZYCZNYM

Jeżeli zamierzasz sprzedawać osobom fizycznym nieposiadającym działalności masz obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Ustawa dopuszcza w pewnych sytuacjach zwolnienia do kwoty 20.000 zł rocznie, Zapytaj o szczegóły księgowego.

 LIMIT VAT!

Jeżeli korzystasz z podmiotowego zwolnienia z VAT pamiętaj o limicie sprzedaży 200.000 zł rocznie! Zapytaj księgowego jakie czynności wykluczają korzystanie z limitu!

 OZNACZENIA TRANSAKCJI GTU I POWIĄZANIA

Podatnicy VAT mają obowiązek oznaczania niektórych transakcji sprzedaży odpowiednimi kodami, ustal z księgowym sposób przekazywania informacji. Pamiętaj również o oznaczaniu faktur dla podmiotów powiązanych – np. rodziny!

 KTO PYTA NIE BŁĄDZI

Czasami niewinna z pozoru czynność rodzi nieodwracalne skutki podatkowe. Dlatego zapytaj zanim zaczniesz działać. Jeżeli zakres czynności będzie wykraczał poza kompetencje księgowego zaproponuje Ci kontakt z odpowiednimi specjalistami.

 NAJEM PRYWATNY

Jeśli masz działalność gospodarczą i prywatnie wynajmujesz komuś mieszkanie lub garaż, koniecznie poinformuj o tym księgowego! Rodzi to dodatkowe obowiązki podatkowe i deklaracyjne.

 

WAŻNE TERMINY

 • 15 każdego miesiąca –  termin zapłaty składek ZUS – spółki z o.o.
 • 20 każdego miesiąca – termin zapłaty składek ZUS – JDG i spółki osobowe
 • 20 każdego miesiąca – termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy
 • 25 każdego miesiąca – termin zapłaty podatku VAT i wysyłki pliku JPK

 

zus2023
 

 

WAŻNE LINKI

 1. Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT 
 2. Sprawdzenie statusu podatnika VAT UE
 3. Biała lista podatników VAT 
 4. Wyszukiwarka CEIDG
 5. Wyszukiwarka KRS
 6. Wyszukiwarka otrzymanej pomocy publicznej (de minimis) przez beneficjenta
 7. Wyszukiwarka REGON
 8. Archiwum kursów średnich NBP
 9. Kalkulator wynagrodzeń
 10. Kalkulator odsetek podatkowych
 11. Kalkulator odsetek ustawowych

 

LIMITY W KSIĘGOWOŚCI

1 000,00 zł – kwota graniczna zaliczki podatkowej na PIT i CIT, poniżej której przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wpłaty zaliczki na podatek w ciągu roku

15 000,00 zł – maksymalna wartość transakcji między firmami, które mogą być rozliczane gotówkowo. Kwota ta dotyczy także transakcji określonych towarów i usług, po której przekroczeniu należy stosować split payment- metodę podzielonej płatności

20 000,00 zł– kwota rocznego obrotu uprawniająca do ogólnego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

85 528,00 zł – kwota graniczna pierwszej skali podatkowej przy wyliczaniu podatku dochodowego

109 335,00 zł (równowartość 25 tys. euro) – limit przychodów dających prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętajmy, że przychodem są zawsze kwoty netto, podatek VAT nie stanowi przychodu.

200 000,00 zł – kwota rocznego obrotu (przychodów), do której obowiązuje zwolnienie podmiotowe w VAT

219 000,00 zł (równowartość 50 tys. euro) – limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników i przedsiębiorców w pierwszym roku swojej działalności, umożliwiający dokonanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych

1 093 350,00 zł (równowartość 250 tys. euro) – limit przychodów uprawniający do korzystania z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

5 000 000,00 zł – maksymalna wartość straty z roku poprzedniego, którą można jednorazowo rozliczyć w kolejnym roku podatkowym

5 248 000,00 zł (równowartość 1 200 000 euro) – graniczna wartość sprzedaży brutto, poniżej której podatnik ma w 2020 r. status małego podatnika VAT, który może korzystać z rozliczeń metodą kasową oraz ma możliwość składania deklaracji kwartalnych w VAT

8 746 800,00 zł (2.000.000 euro) – kwota graniczna przychodów netto uprawniająca do
– korzystania ze statusu małego podatnika. Status małego podatnika uprawnia do dokonywania jednorazowej amortyzacji w ramach limitu, dla podatników CIT uprawnia do korzystania z obniżonej stawki podatku w wysokości 9%.
– przekroczenie kwoty przychodów nakłada na osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne i spółki partnerskie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości